Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Board meeting software | Board software

De New York Stock Exchange eist dat het besturen met alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar beslist zelfevaluatie uitvoeren om vast te echtparen of de comités plus haar commissies effectief functioneren. ” 1 Het doel van dit oefening zijn ervoor te zorgen dat besturen belanden bemand en geleid op gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn bij het nakomen van hen verplichtingen; plus dat er betrouwbare processen zijn vanwege aan de basisvereisten te voldoen bij gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden zijn met de taak dat zij plus hun medebestuursleden vervullen, de boardevaluaties plus de prestaties van het directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies erbij kort schieten. Volgens beslist onderzoek betreffende The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan de Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op dezelfde schaal van 1 zelfs 5 boven termen van effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” ben en één “niet op allemaal effectief “). Het overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board over de vaardigheden en ervaring beschikt deze nodig zijn om toezicht te houden bij hun handelsbedrijf.

boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Alleen de helft (55%) betreffende de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) ben van mening dat hun bedrijf een prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed karaf beoordelen. Meer aandacht voor individuele beoordeling is een noodzakelijke stap om de prestaties van de groep geaggregeerd te waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts dezelfde bescheiden tevredenheid over het dynamiek van de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; maar de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en minder dan het helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is betreffende mening dat een percentage van een bestuurders een te uitgestrekte invloed bezit op beslissingen van een raad betreffende bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen beslist raad” werd genoemd). Het typische directeur is betreffende mening dat ten minste één collegadirecteur uit hen bestuur moet worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief zijn. Dit is verontrustende statistieken die suggereren dat dikwijls bedrijven genkel raadsevaluaties gebruiken om de bijdrage board-room.nl van hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans aan een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en word vaak verricht door een general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. U onderzoekt onder andere of u bedrijf bestaan comités op de onbesproken manier heeft gestructureerd; ofwel het handelsbedrijf voldoet betreffende de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; plus of het bedrijf zichzelf houdt aan een reeks processen dat in overeenstemming zijn met de kwasi beste praktijken die sedert bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar eveneens meer waardevormende deel betreffende het evaluatieproces van de raad zijn om een bijdrage van individuele bestuurders en een interpersoonlijke plus groepsdynamiek betreffende bestuursleden erbij beoordelen. Bijvoorbeeld de bovenstaande gegevens toegeven, wordt dit oefening heel vaak niet bij een rigoureuze manier verricht en boven veel bureaus is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Die houding ben een vergissing. Hoewel het moeilijker en tijdrovender zijn, biedt het beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken een grootste kans tot verbetering door het rollen, de bijdrage plus de effectiviteit van elke bestuurslid bij onderzoeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *